• (044) 360-13-23
  • 636-081-860
    578-226-050
г.Киев
М.Петровка
---------->схема проезда

» История Украины

36грн
Стародавнє населення України: трипільці, кіммерійці, скіфи, сармати
Карточка работы: 69734
Тип: реферат
Объем работы: 12
Язык: укр.
ВУЗ: Европейский Университет Финансов, Информационниых Систем, Менеджмента и Бизнеса (ЕУФИМБ)
Курс: 1
Специальность(Факультет): Облік та аудит
Предмет: История Украины
Вариант: нет
Дата выполнения: 2008
Вступ  3 1. Трипільці   4 2. Кіммерійці 7 3. Скіфи          9 4. Сармати     12 Висновки       14 Список використаної літератури    15  подробнее
... ізних виробів да­туються XI—IX ст. до н. е. Гострота та міцність заліз­них знарядь праці та зброї кардинально вплинули на суспільний розвиток. Паралельно з підвищенням про­дуктивності праці та появою значної кількості додатко­вого продукту активно йшов процес посилення воєнної могутності. Тому за доби заліза зброя стала знаряддям праці, а війна — ремеслом, що надало динаміки та дра­матизму розвиткові історичних подій. У І тис. до н. е. на   сучасних українських землях також відбувалися бурхливі події. З'являються нові ет­ ... подробнее
... кономічних зв'язків — дефіцит привозних мідної руди та бронзових виробів — розвиток місцевого залізорудного виробництва. Завдяки появі заліза перед людс­твом відкриваються нові перспективи, відбуваються докорінні зміни в суспільстві — завершується розклад первіснообщинного ладу, активізується процес класоутворення. Характерними ознаками суспільного розвитку цієї доби були значні міграції населення; посилення тор­говельних зв'язків; становлення приватної власності; поступова майнова диференціація суспільства; перетвор ... подробнее
1.   Бойко О.Д. Історія України. – К., 2001. . 2.   Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1998. 3.   Винокур І., Трубчанінов С. Давня і середньовічна історія України. − К., 1996. 4.   Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1990. 5.   Давня іст ... подробнее